Update on the social media revolution

It might sound like big words: “social media revolution”, but hopefully you will agree something is happening in the online world. An increasing amount of people shares information and their opinions online. They by-pass traditional information sources and distribution channels and decide based on the opinion of like-wise people they meet online. Before I already wrote it’s no longer a question whether or not it will

Continue Reading

Delen van links en nieuws een stuk eenvoudiger met nieuwe LinkedIn Share functie

Als je vandaag je LinkedIn pagina opent om een status update in te voeren, dan zul je zien dat deze functie is uitgebreid. Sinds vandaag is het namelijk eenvoudig mogelijk om nieuws en links via de update box te delen. Een hele mooie feature die het mogelijk maakt om je als specialist in een bepaald domein te profileren. Ook wordt het nu veel eenvoudiger om nieuws te delen en verder te verspreiden.

Continue Reading

Whether or not to use social media is no longer a question

A recent study carried out by Manpower Poland shows that 60% of Polish businesses don’t feel the need to use social media (in Polish only). This result isn´t applicable to Poland alone. Recent research shows that in the US about 50% of the marketeers is using social

Continue Reading

Stop met twijfelen: Sociale netwerken gebruiken is een must

Een recent door Manpower Polen uitgevoerd onderzoek toont aan dat 60% van de Poolse bedrijven niet de noodzaak voelen om sociale media te gebruiken (link naar Pools document). Ik ben er van overtuigd dat deze cijfers niet alleen van toepassing zijn op Polen, maar op het merendeel van Europa. Zo blijkt uit ander onderzoek

Continue Reading

Site Footer