Bij outsourcing voelen de hoogste apen zich het best

door | nov 25, 2011 | Business, Post | 0 Reacties

“Hoe hoger in de boom, hoe gelukkiger de aap” was één van de meest aansprekende en pakkende conclusies tijdens de presentatie van het eerste resultaat van het langjarige Symbiosis onderzoek. Het was erg gezellig en nuttig om een aantal oud-collega’s te ontmoeten en met vakgenoten in het outsourcingsdomein van gedachten te wisselen. Helaas werd ook geconstateerd dat deze gelukkige apen geen garantie zijn voor een succesvolle outsourcing.

De uitdagingen zijn zichtbaar op operationeel niveau

De hoge apen zijn in dit geval de bij een outsourcingsdeal betrokken directies. Zowel de directie van de uitbesteder als de dienstverlener blijken in de praktijk meer tevreden dan de mensen op de werkvloer. Hun tevredenheid is vaak gerelateerd aan de bereikte kostenbesparing en de strategische resultaten, terwijl op de werkvloer de operationele uitdagingen moeten worden opgelost.

Deze en andere conclusies werden gepresenteerd en staan beschreven in het boek: “Op zoek naar sourcingsucces”. Dit boek is een eerste resultaat van het langjarige Symbiosis-onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit en ICT-adviesbureau Verdonck, Klooster & Associates dat heeft plaatsgevonden van 2007 t/m 2010. Ook Goyello heeft samen met twee klanten in dit onderzoek geparticipeerd.

Spelregels werken beter dan strakke kaders

Voor het stimuleren van een goede samenwerking op operationeel niveau blijken strikte afspraken, strakke aansturing en boetes niet te werken. Daar waar de uitbesteder en leverancier een open en informele relatie hebben worden de beste resultaten geboekt. Voor uitbesteders is het namelijk erg moeilijk, zo niet onmogelijk, om goed te beschrijven wat men van de dienstverlening verwacht, om nog maar te zwijgen over de verwachting t.a.v. van de samenwerking in de toekomst. Een contract met daarin de spelregels werkt daarom beter dan een dichtgespijkerde variant. Een dergelijke samenwerking is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en zeker in het begin van een relatie is hier durf voor nodig. AutomatiseringGids verwoord dit als een mogelijk typisch “Nederlands cultuurtrekje” [abonnement vereist], waarbij de relatie boven afspraken prevaleert. Een PDF versie van dit artikel staat hier.

Uitbesteders kijken tegen een kennisachterstand aan

Uitbesteders hebben over het algemeen een beperkte ervaring met outsourcing. Het is voor hen immers niet een dagelijkse activiteit. De leveranciers beschikken daarentegen over veel kennis en ervaring. Leveranciers dienen zich hiervan bewust te zijn en waar mogelijk een uitbesteder te begeleiden. Dit is niet alleen een probleem tijdens de contractering, het is vooral ook een probleem bij de uitvoering. Het demand management door de uitbesteder, waaronder het definiëren van de vraag en het aansturen van de leverancier vallen, wordt namelijk helaas onvoldoende vormgegeven.

Outsourcing is een strategische keuze en dus meer dan kostenbesparing

Een outsourcingrelatie moet zowel voor de uitbesteder als de leverancier voordeel brengen wil de samenwerking succesvol kunnen zijn. Het is daarom onverstandig om als uitbesteder puur op kosten te sturen en de leverancier tot verdere kostenbesparing te dwingen. Dit is één van de conclusies waar ook in onderstaande video veel aandacht wordt besteed. De video is een mooie high level samenvatting van het Symbiosisonderzoek.

Outsourcing van applicatie-ontwikkeling een volwassen strategie

Als je praat over outsourcing, dan hebben mensen hier hele verschillende gedachten bij. Met Goyello zijn wij primair actief in de markt van applicatie-ontwikkeling en dus erg benieuwd naar juist de resultaten binnen dit segment. In de literatuur wordt namelijk met name de uitbesteding van applicatie-ontwikkeling als uitdagend gezien. Het Symbiosis onderzoek concludeert dat deze vermeende problemen met dit onderzoek niet bevestigd worden. De markt blijkt inmiddels goed op de hoogte van de te hanteren best-practices.

Het onderzoek gaat door

“Op zoek naar sourcingsucces” is een overzichtelijke rapportage van het veldonderzoek van Symbiosis. Mensen die actief zijn in het vakgebied zullen veel herkennen. Voor diegenen die zich oriënteren op het gebied van outsourcing is het een erg mooi naslagwerk waar veel lessons learned worden gevonden. Wij zijn er trots op dat we een kleine bijdrage aan dit onderzoek hebben kunnen leveren.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts:

Goyello naar STAR

Op 2 oktober heeft Goyello een nieuwe belangrijke mijlpaal bereikt. We hebben ons nieuwe kantoor in Gdansk, Polen, geopend....

Lees meer

Share This

Share this post with your friends!