Weigering steun outsourcing als snelle kostenbesparing nekt Munsterman [Updated]

door | okt 5, 2010 | Business | 0 Reacties

Volgens de Financiële Telegraaf is Wegener-bestuursvoorzitter Joop Munsterman plotseling ontslagen omdat hij een risicovolle outsourcing van Wegeners ICT-activiteiten naar India niet steunt. De aandeelhouders wilden op deze wijze snel € 10 miljoen verdienen. Maar hoe realistisch is dit eigenlijk? Wordt hier de standaard fout gemaakt?

Uitgevers staan onder druk

De uitgeverij sector heeft het de afgelopen jaren door de crisis en de toenemende online concurrent niet makkelijk. De laatste jaren zag de sector zich geconfronteerd met een significante afname van de advertentiegelden. Dat er in uitgeverland dus wat moet gebeuren is voor niemand een verrassing. Kostenbesparing voert er de boventoon. Daarnaast is iedere uitgeverij op zoek naar succesvolle online activiteiten.

Ook Wegener werkt al meerdere jaren, meer en minder succesvol, aan een aantal online activiteiten. Daar zou de focus nu nog meer naar uit gaan. De snel aangewezen opvolger Velgaard wordt gezien als de digitale redder binnen Wegener. Mede door zijn ervaringen in o.a. Polen. Wegener in Polen kun je echter totaal niet vergelijken met Wegener in Nederland.

Waar rook is …..

Maar als dit de Wegenerstrategie was, dan zou dit wel eleganter hebben plaatsgevonden. Waar rook is, moet dus wel vuur zijn.

De volgende zinsnede doet vermoeden dat het een nogal onbezonnen aktie is:

Bronnen bij Wegener vrezen dat het op stel en sprong outsourcen van alle ICT naar India een voorbode is van nog meer rücksichtsloze bezuinigingen.

Outsourcen om kosten te besparen is te eng

Outsourcen met primair kostenbesparing als uitgangspunt vind ik uitermate onverstandig. Voldoende onderzoeken tonen aan dat deze vermeende kostenbesparingen helemaal niet hard te maken zijn. Daarnaast zal het hele outsourcingsproject op zich een forse investering vergen om het succesvol te maken. Het feit dat het allemaal “op stel en sprong” lijkt te gebeuren is helemaal onverstandig.

Ook Munsterman zou vinden dat zo’n overhaaste stap te veel risico’s geeft voor de bedrijfsvoering van Wegener op de lange termijn. Hij wilde de ict-structuur standaardiseren voordat hij een dergelijke risicovolle stap kon nemen. Dat zou op zich een hele verstandige keuze zijn. Na standaardisatie van technologie en processen is een uitbesteding sowieso beter te managen. Ook is dan beter te bepalen wat de huidige en toekomstige kosten zijn. Een besparing is dan dus redelijk objectief vast te stellen.

Update: Een aanwijzing dat bovenstaande analyse kan kloppen was twee dagen later te lezen: “Mecom liegt over ontslag Munsterman“.

Veel belangrijker is wellicht nog de vraag of de huidige organisatie dan wel klaar is voor een outsourcingstraject. Outsourcing, zeker naar India, is een groot veranderingsproject voor de bestaande organisatie. Functies veranderen, nieuwe competenties zijn vereist. Mensen zullen worden ontslagen. De sfeer wordt aangetast. Hoe garandeer je in een dergelijke omgeving de continuïteit van de dienstverlening aan de business? Dat doe je niet even snel.

Ik ben erg benieuwd hoe het outsourcingstraject afloopt.

Het bovenstaande is een mening die is gebaseerd op een beperkt aantal artikelen dat op dit moment online beschikbaar is. Ik ken de aanpak van het outsourcingsproject niet, ik weet niet wie er bij betrokken zijn en ik kan dus niet beoordelen of het project zorgvuldig doorlopen is. Wel vind ik het vertrek van Munsterman een belangrijk signaal en hoop ik dat zowel Wegener als andere organisaties daarvan leren.

Uitbesteden om kosten te besparen doe je niet even snel. Wat denk jij hierover? Geef hieronder je mening.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts:

Goyello naar STAR

Op 2 oktober heeft Goyello een nieuwe belangrijke mijlpaal bereikt. We hebben ons nieuwe kantoor in Gdansk, Polen, geopend....

Lees meer

Share This

Share this post with your friends!