Werven of outsourcing is nu de keuze

door | okt 29, 2010 | Business | 0 Reacties

Na jaren van malaise is er weer optimisme te bespeuren. Daar wordt wel aan toegevoegd dat dit voorzichtig optimisme hoort te zijn, want er zijn nog voldoende financiële onzekerheden. Deze week bleek uit onderzoek door Regus dat 27% van de bedrijven in Nederland verwacht in 2011 nieuw personeel aan te stellen. Deze zomer meldden ook meerdere IT-dienstverleners dat ze weer gingen werven. De grote vraag is, of het wel lukt om de juiste mensen te vinden. In de IT zal dat in ieder geval niet makkelijk gaan. Daarom lijkt dit het juiste moment om outsourcing te overwegen.

Preken voor eigen parochie

Van huis uit ben ik een eerlijk mens. Ik geef dan ook direct toe dat ik met deze boodschap deels voor eigen parochie preek. Als softwareleverancier heb ik er belang bij dat jij outsourcing overweegt. Ik ben er echter van overtuigd dat voor menig organisatie outsourcing op dit moment oprecht een betere optie is. In dit artikel beschrijf ik een aantal persoonlijke ervaringen. Mocht je interesse hebben, dan breng ik je graag met één van onze klanten in contact om hun ervaringen te horen.

De gevolgen van het herstel van de markt

De grote IT-leveranciers hebben de afgelopen jaren vele mensen ontslagen. Freelancers hebben massaal hun vrijheid opgegeven en zijn bij werkgevers in vaste dienst getreden, want de tarieven stonden te veel onder druk of ze hadden geen werk. Nu de vraag aantrekt zullen de tarieven weer stijgen en op zoek naar het grote goud zullen we weer meer freelancers krijgen.

Als je nu (of binnenkort) op zoek bent naar medewerkers, dan is het van groot belang om rekening te houden met deze trend. Allereerst is er de vraag of je het al aandurft om nieuwe (vaste) medewerkers aan te nemen. Maar daarnaast geldt dat zowel het aannemen van eigen mensen als het inhuren van derden moeilijker en duurder wordt. Ook zal de arbeidsmarktmobiliteit toenemen, waardoor goede medewerkers doorstromen naar een andere werkgever. De continuïteit van je dienstverlening komt dan onder druk te staan en er vloeit kennis weg.

De mogelijke rol van outsourcing in dit geheel

Zo’n 4 jaar geleden zijn wij Goyello gestart. Wij bieden IT consultancy en leveren software ontwikkelcapaciteit vanuit Polen. Tevens beheren wij de applicaties van onze klanten op afstand. Deels werken onze mensen op projectbasis (fixed price, fixed date) en een andere deel werkt “gedetacheerd op afstand” voor onze klanten. Wij doen dit nu voor zo’n 50 klanten en bij het merendeel ervaren wij dezelfde behoeften.

IT-afdeling op afstand

Een deel van onze klanten zou ik willen bestempelen als “entrepreneurs”. Dit zijn leuke, energieke ondernemers met een mooi idee. Ze weten exact hoe ze het naar de markt willen brengen. De marketing en sales hebben ze goed voor elkaar en met een relatief kleine onderneming lukt het om succesvol te zijn. Maar als er een IT-oplossing nodig is, ontbreekt het hen aan kennis, kunde en/of menskracht om hun idee te realiseren.

Voor dergelijke partijen blijkt het moeilijk om mensen in de Nederlandse markt te vinden. Eigenlijk is er namelijk behoefte aan een duizendpoot, iemand die meerdere kennisgebieden afdekt. En dat soort mensen is schaars. Het alternatief is om meerdere mensen in te huren (al of niet freelance). Menig IT-er werkt liever bij een grotere organisatie en voor kleinere partijen is het dan ook moeilijk om mensen te vinden en te binden. Inhuren van freelancers levert weer risico’s voor de continuïteit op en is kostbaar.

De samenwerking met een IT-leverancier blijkt voor veel van dergelijke ondernemingen een hele goede optie. Op deze manier krijg je namelijk toegang tot een grotere groep specialisten en dus meer kennis. Het is makkelijker om capaciteit op te schalen indien dat noodzakelijk is. De continuïteit is beter te waarborgen en de organisatie kan er voor zorgen dat de kennis beter wordt geborgd. Als wordt gekozen voor een “nearshore” leverancier, dus bijvoorbeeld een leverancier uit Oost-Europa, dan is er ook nog sprake van een kostenbesparing.

Voor een aantal klanten werken we al bijna vier jaar op de hierboven beschreven manier en voor hen zijn we inmiddels gewoon “hun IT-afdeling in Polen”.

Medewerkers op afstand

Aan de andere kant werken we ook voor partijen die ik voor het gemak even “IT-leveranciers” noem. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven die een eigen applicatie in de markt zetten en ook IT-afdelingen van grotere ondernemingen. Allerlei vragen en uitdagingen spelen bij dergelijke organisaties. De laatste tijd ontmoeten we veel partijen die hun applicaties willen migreren naar nieuwe technologie. Hun eigen mensen beschikken niet over de juiste kennis/kunde en zijn hard nodig om het bestaande product en de huidige klanten te ondersteunen.

Om diverse redenen overwegen deze partijen te outsourcen. Het migratietraject is immers tijdelijk en voor die periode neemt men liever geen additionele menskracht in dienst. Maar ook lukt het vaak gewoonweg niet om de juiste mensen te vinden en zeker niet een groter team voor een betaalbare prijs. Wij stellen voor hen het gewenste team samen in Polen. Indien gewenst komt de Poolse medewerker naar Nederland, maar meestal blijft hij gewoon “thuis”. Het team werkt vanuit het Goyello kantoor dedicated voor de klant als onderdeel van het Nederlandse team. Zo nu en dan bezoeken vertegenwoordigers van de uitbesteder het team in Polen en bezoekt de teamleider het bedrijf in Nederland. Een goede persoonlijke band is namelijk essentieel voor het slagen van deze samenwerking.

Maar je krijgt het niet zomaar ……

Een waarschuwing is overigens op zijn plaats. Outsourcing aan een derde partij is alleen zinvol als je min of meer weet wat je wilt. Je moet dit behoorlijk goed kunnen definiëren. Mocht dat moeilijk zijn, dan is het van belang om een partner te vinden die hierin ondersteunt. In toenemende mate definiëren wij projecten samen met onze klanten en dat werkt erg goed.

Om tot een goed partnership te komen zullen beide partijen behoorlijk in elkaar moeten willen investeren en dient er sprake te zijn van wederzijds respect en vertrouwen. Alleen dan kan het goed gaan werken.

Werven of uitbesteden is nu dus de keuze

De komende tijd sta je mogelijk zelf voor de vraag of je gaat werven danwel uitbesteden. Hierboven heb ik aangegeven dat outsourcing flexibiliteit, beschikbaarheid (van kennis en mensen), continuïteit en een betere kennisborging biedt. Ook kan het tot kostenbesparing leiden. Of het ook voor jouw organisatie een passende keuze is kun je zelf bepalen. Graag help ik mee in dat denkproces. Neem gerust contact op of stel een vraag via Twitter: @peterhorsten.

Picture credits:

Introduction: Stock.xchng

Geekandpoke: Offshore made easy

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts:

Goyello naar STAR

Op 2 oktober heeft Goyello een nieuwe belangrijke mijlpaal bereikt. We hebben ons nieuwe kantoor in Gdansk, Polen, geopend....

Lees meer

Share This

Share this post with your friends!