Offshoring werkt vaak wel

door | apr 23, 2011 | Business, Post | 0 Reacties

Na een rondgang onder een aantal deskundigen komt de Volkskrant vandaag tot de conclusie: “Offshoring werkt vaak niet”. NU.nl dramatiseert de titel nog verder: “Uitbesteding naar lagelonenlanden werkt niet”. De nuance lijkt in zijn geheel zoek. Treffend merkt de Volkskrant op dat het tot de KPN case van deze week eigenlijk opvallend stil was rondom offshoring. Komt dat wellicht omdat het eigenlijk vaak best wel goed ging? Hoe dan ook ik stoor me om een aantal redenen aan de teneur van de berichtgeving en ik leg graag uit waarom.

Outsourcing kan offshore en nearshore - uitbesteden, offshoring, nearshoring

Uitbesteden om financiële redenen is inderdaad gedoemd te mislukking

Uit deze berichtgeving wordt opnieuw duidelijk dat er bij offshoring (uitbesteden naar landen ver weg) eigenlijk vooral gedacht wordt aan kostenbesparing. Helaas is dit nog vaak één van de hoofdredenen om uit te besteden en juist in dit soort gevallen gaat het denk ik vaak fout. In oktober schreef ik daarover ook al gerelateerd aan de Wegener case die toen speelde. Ook Wegener wilde met een significante uitbesteding even snel € 10 miljoen verdienen.

“De doelstellingen worden niet gehaald als gevolg van slechte voorbereiding of taal- en cultuurbarrières”. (Volkskrant)

Een succesvolle uitbesteding vergt aan de kant van de uitbesteder een significante inspanning en dus investering. Doe je dit niet, dan mislukt het zeker. Wat kun je verwachten van je leverancier als je de problemen gewoon over de schutting gooit? Wat dat betreft is de nuance die de Volkskrant aanbrengt zeer terecht. Veelal gaat het mis door een slechte voorbereiding, want ook het feit dat er taal- en cultuurbarrières blijken te zijn is wat mij betreft een essentieel onderdeel van je voorbereiding.

Strategisch uitbesteden biedt kansen

Door een gebrek aan voldoende gekwalificeerde IT-ers is menig bedrijf genoodzaakt te zoeken naar alternatieve oplossingen, zoals ik eerder schreef is werven of outsourcen de keus die zij moeten maken. De beschikbaarheid, flexibiliteit, schaalbaarheid en continuïteit van deskundig en gemotiveerd personeel die een offshore partner hen levert is van strategisch belang. Een andere belangrijke reden voor uitbesteding is de mogelijkheid om je daarmee primair te richten op je eigen (meer strategische) kerntaken. De waarde hiervan moet je niet onderschatten.

Succes vergt een inspanning van beide kanten

Overigens ben ik de laatste om te zeggen dat outsourcing altijd succesvol is en zal zijn. Helaas heb ik zelf al een paar keer ervaren dat het soms gewoon niet lukt tussen twee partijen. Hiervoor zijn meerdere oorzaken te benoemen.

In het ene geval wordt door de uitbesteder onderschat wat uitbesteden voor hem eigenlijk betekent. Het demand management is niet goed geregeld en hierdoor komt het overleg met de leverancier slecht op gang. Dit kan resulteren in communicatiestoornissen en wederzijds onbegrip.

Natuurlijk kan ook de leverancier het geheel onderschat hebben. Vanuit opportunisme of bijvoorbeeld klantvriendelijkheid wordt er te snel en te makkelijk ja gezegd. Het eindresultaat voldoet dan meestal niet aan de wensen van de klant, of het duurt allemaal langer.

Maak duidelijk wat je ambitie is

Mogelijk een veel groter en meer voorkomend probleem is dat de vraag en de wens van de klant eigenlijk helemaal niet zo goed bekend is. Een eventuele ambitie (kostenbesparing of een nieuwe oplossing) is wel bekend, maar wat dit in de praktijk echt betekent is te vaak niet goed gedefinieerd. Het is dan dus niet goed duidelijk wanneer we kunnen spreken van een succes of een teleurstelling. Subjectieve (negatieve) gevoelens leiden dan tot het gevoel van mislukking.

Een succesvolle uitbesteding is uitsluitend mogelijk als beide partijen investeren in de relatie. Er moet sprake zijn van open communicatie. En natuurlijk is dit moeilijker als er sprake is van meerdere culturen. Mensen zullen aan elkaar moeten wennen. Wederzijds vertrouwen moet eerst worden opgebouwd en dat kost tijd.

tweet-offshoring-vroenski

Offshoring werkt heel vaak wel

Het jammere is dat het Volkskrant artikel eigenlijk de successen negeert. En dat begrijp ik ook wel, het is voor een krant natuurlijk niet leuk om daar over te schrijven. Uit eigen ervaring (ben ik dan ook een “deskundige”?) kan ik echter melden dat het heel vaak ook goed gaat. En via Twitter begreep ik vandaag dat meer mensen die mening delen.

Nederlandse bedrijven zijn toch ook niet gek. Als het echt niet zou werken, dan zouden we toch stoppen met het uitbesteden van allerlei zaken over de grens, of niet soms?

Outsourcing in de dienstensector is nog betrekkelijk jong en daarmee onbekend terrein. De productie van een groot deel van de goederen die we vandaag gebruiken vindt al helemaal plaats in landen als China. Dat is een geaccepteerd feit.

De uitbesteding van de productie van innovatievere producten verloopt nog niet altijd succesvol. Dit soort ontwikkelingen worden nu soms inderdaad teruggehaald.

Bij de uitbesteding van diensten als software-ontwikkeling moeten we nog leren hoe dit gaat. Offshoring kan bemoeilijkt worden door taal- en cultuurbarrières. Zoek het in dat geval gewoon dichterbij. Nearshoring overkomt deze barrières. Het kostenvoordeel is dan wellicht initieel minder groot, maar daar gaat het in veel gevallen eigenlijk helemaal niet (meer) om. Je wilt gewoon een dienst leveren en kunnen vertrouwen op een partner die je daarbij ondersteunt.

Vind de geschikte partner en geniet van het gezamenlijke succes

Zoek dus de juiste partner uit en investeer in de relatie. Een one-night stand is wellicht leuk voor een vrijgezel, maar een outsourcingsrelatie zie ik eerder als een duurzame vorm van samenwonen. Dat besluit neem je meestal ook niet na één leuke avond.

Als je de juiste partner gevonden hebt, dan kunnen daar mooie dingen uit voortkomen. En natuurlijk kan er dan een moment komen dat je met elkaar constateert dat het het niet meer langer gaat. Op dat moment kun je professioneel naar een ontbinding van de samenwerking toewerken. Wat mij betreft is dat wel part of the deal.

Wat denk jij? Biedt offshoring kansen of is het altijd gedoemd te mislukken? Deel je mening hieronder of discussieer mee via Twitter: @peterhorsten.

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Related Posts:

Goyello naar STAR

Op 2 oktober heeft Goyello een nieuwe belangrijke mijlpaal bereikt. We hebben ons nieuwe kantoor in Gdansk, Polen, geopend....

Lees meer

Share This

Share this post with your friends!